KNIŽNÉ VÄZBY (prehľad druhov)

Pri priemyselných väzbách rozoznávame:
mäkkú väzbu, čiže brožúru, ktorá má mäkkú obálku, a to papierovú, z kartónu, prípadne laminovanú, plátenú a podobne,
polotuhú väzbu, ktorá má lepenkové dosky z ľahkej lepenky do plošnej hmotnosti 600 g m-2 s papierovým poťahom a chrbtom prelepeným plátnom; orezáva sa z troch strán vrátane lepenkových dosák. Dnes sa však tento typ väzby v priemyselnej výrobe nepoužíva,
tuhú väzbu, ktorá má lepenkové dosky z ťažšej lepenky, potiahnu sa plátnom, papierom, koženkou alebo laminovaným poťahom, prípadne má celé dosky spracované z PVC za tepla.

Tieto tri veľké skupiny sa ešte presnejšie triedia podľa ďalších technických hľadísk. Označujú sa veľkým písmenom „V“ (= väzba) a číslom príslušného typu, prípadne podtypu, ktorý sa označuje ešte písmenami a, b (napríklad V8a).

Knižné väzby

Mäkké knižné väzby