MÄKKÉ KNIŽNÉ VÄZBY

V1 – zošitová brožúra do 96 až 128 strán, ktorá sa zošije drôtenou skobkou alebo niťou v chrbte a oreže aj s obálkou z troch strán,
V2 – lepená brožúra do 320 alebo 400 strán, podľa hmotnosti papiera. Knižný blok je z jednotlivých listov alebo štvrťzložiek. Orezáva sa po zavesení spolu s obálkou z troch strán.

V2a – lepená brožúra s okrajmi (obálka presahuje blok),
V2b – lepená podlepovaná brožúra (má k obálke prilepenú predsádku),
V2c – lepená lemovaná brožúra (obálka je dvojdielna a spája sa prelepením, olemovaním chrbta plátnom),
V2d – lepená brožúra bez okrajov, neorezaná, zo zložiek. Chrbát zložiek sa glejí kostným glejom, obálka sa musí ryhovať a môže mať aj prebal.

V3 – blokovaná brožúra do 320, resp. 400 strán, s výnimkou telefónnych zoznamov a cestovných poriadkov, šije sa drôtom zo strany pri chrbte dvoma až piatimi skobkami, podľa formátu. Po zavesení do obálky sa orezáva z troch strán.

V3a – blokovaná brožúra s okrajmi; knižný blok sa oreže pred zavesením, a obálka ho preto presahuje,
V3b – blokovaná brožúra, ktorá má rozdelenú obálku zošitú s knižným blokom a chrbát sa olemuje plátnom,
V4 – šitá brožúra do 800 až 900 strán, podľa hmotnosti papiera, šije sa niťou brožovacím stehom bez gázy; zavesuje sa do obálky a orezáva z troch strán,
V4a – šitá brožúra s okrajmi; blok sa orezáva z troch strán pred zavesením do obálky, ktorá ho preto presahuje,
V4b – šitá podlepená brožúra, ktorá sa šije brožovacím alebo knižným stehom na gázu, má predsádku a podlepuje sa do papierovej alebo plátenej obálky.

Mäkké knižné väzby

Polotuhé knižné väzby