POLOTUHÉ KNIŽNÉ VÄZBY

V5 – má až 320 resp. 400 strán, blok sa môže lepiť spolu s lepenkovými prírezmi alebo šiť niťami, chrbát je rovný, dosky sa poťahujú papierom po orezaní predného okraja knižného bloku; horný a dolný okraj sa orezáva až z hotovej knihy.

V6 – detské skladačky – leporelá majú najviac 7 listov z bielej ručnej lepenky s hmotnosťou 990 alebo 1050 gm-2. Diely sa spájajú plátenými prúžkami z obidvoch strán. Hotové skladačky sa orezávajú na hornom a dolnom okraji.

V6a – detské skladačky s chrbtom môžu mať najviac 12 listov z lepenky alebo kartónu. Listy sa nalepia na seba po celej ploche. Po zlepení celej skladačky sa chrbát prelepí pláteným prúžkom a skladačky sa z troch strán orežú.

V6b – detské listové skladačky sa tlačia na normálnom papieri a nalepia na kartónové alebo lepenkové listy, ktoré sa spoja pláteným chrbtom.

Tuhé knižné väzby