TUHÉ KNIŽNÉ VÄZBY

V7 – poloplátená väzba s okrajmi. Kniha môže mať podľa hmotnosti papiera až 800 alebo 1400 strán, do hrúbky 50 mm. Kniha musí mať predsádky. Zložky sa šijú niťou knižným stehom na gázu, pri spracovaní na automatických linkách bez gázy. Tenké bloky do 8 mm sa neoblia, pri hrúbke 9 až 25 mm môžu byť rovné alebo oblé, od 26 mm sa vždy zaobľujú. Dosky sa vždy vyhotovia podľa formátu knihy z lepenky hmotnosti 1250 až 2300 gm-2. Poťahujú sa papierom, chrbát je plátený. Knižný blok sa orezáva po zošití a zaglejení. Okraje dosák môžu blok presahovať o 3 až 5 mm, podľa formátu knihy. Pripúšťajú sa odchýlky pri ďalšom spracovaní.

V8 – tuhá väzba s okrajmi môže mať podľa hmotnosti papiera až 800 alebo 1400 strán. Zložky sa šijú niťou knižným stehom na gázu alebo bez gázy ako pri V7. Majú predsádky. Zaoblenie chrbta sa povinne vykonáva pri hrúbke bloku nad 26 mm. Lepenkové dosky sú z pevnej lepenky s plošnou hmotnosťou 1250 až 2300 gm-2. Polepujú sa knihárskym plátnom, kožienkou, novoplastovou fóliou a podobne. Knižný blok sa orezáva pred zavesením do dosák, ktoré môžu presahovať blok o 3 až 5 mm, podľa formátu knihy. Pripúšťajú sa ďalšie odchýlky, napr. farbenie oriezky.

V9 – väzba do dosák z plastov. Knižný blok sa šije knižným stehom na gázu. Zaoblenie chrbta je povinnosťou pri hrúbke väčšej ako 26 mm. Na dosky sa používajú fólie z PVC, a to mäkká (plastik), alebo tvrdá (fatroid alebo novodur). Dosky sa tvarujú pri vysokofrekvenčnom ohriatí. Knižný blok sa pred zavesením orezáva, dosky môžu blok presahovať o 3 až 5 mm, podľa formátu knihy. Prípustné sú ďalšie odchýlky, napr. použitie kapitálika alebo farbenie oriezky. Na hornej a dolnej časti bloku pri chrbáte môže byť prilepený rôznofarebný kapitálik a na hornej časti bloku i záložková stužka.

Na väzby V4a, V7, V8, V8a, V9 možno knižný blok zhotoviť aj novými technikami:
lepením, t.j. spojením listov knižného bloku príslušným lepidlom,
šitím taviteľnými niťami namiesto zvyčajných nití.

Na použitie týchto nových techník treba medzi odberateľom a tlačiarňou uzavrieť dohodu.

Tuhé knižné väzby

ZÁKLADY VÝROBY TUHÝCH KNIŽNÝM VÄZIEB

Výroba tuhých knižných väzieb má tri výrobné štádiá: zhotovenie knižného bloku, zhotovenie knižných dosák a spojenie knižného bloku s doskami a dokončené vonkajšou úpravou knihy.

  1. Zhotovenie knižného bloku
    Knižný blok je súborom jednotlivých zložiek, poskladaných tlačových hárkov, knihárske zložky sú zvyčajne 16 stránkové, pri väzbe V1 môžu byť najviac 32 stránkové a V3 najviac 64 stránkové. Rozhodujúca je hmotnosť papiera. Ľahší papier pripúšťa zložky s väčším počtom strán, ktoré sa spojili šitím niťami alebo lepením, a ďalej sa upravili tak, aby sa blok dal spojiť s pevnými doskami. Tlačové hárky sa tlačia jednotlivo a postupne na hárkových alebo kotúčových strojoch. dôvodov sa presadzuje 32 stranová zložka. Podľa rozsahu knihy a jej formátu však často treba aj zložky s 8, 12, 24 alebo 4 stranami.

  2. Zhotovenie knižných dosák a spojenie knižného bloku s doskami
    Knižné dosky sa vytvoria v doskovacom stroji z vopred narezaných lepenkových prírezov chrbátnikovej lepenky a laminovaných alebo plátených polepov. Takto vytvorené dosky sa spoja s knižným blokom v zavesovacom stroji prilepením na predsádky.

  3. Dokončenie vonkajšou úpravou knihy
    Spočíva v zalisovaní kníh, aby boli predsádky pevne zlepené s knižnými doskami, zbežnej kontroly kvality knihy, odpočítaní a zabalení do zmršťovacej fólie. Na niektoré tituly sa pridávajú i potlačené a laminované prebaly alebo sa na zadný lepenkový prírez (predsádku) lepí páska pre prílohu (mapy) alebo DVD (napr. na vyučovanie cudzieho jazyka).

Informácie o profesii operátor knihárskych technológií